Matrícula tancada

Màster en Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys

Reconegut per l'Associació Montessori Internacional (AMI)

2a Edició

Nova edició del màster 2023

Consulta aquí la web de la nova edició del màster amb inici a l'agost de 2023.

Nova edició amb presencialitat durant tres estius:
Del 3-7-2023 al 4-8-2023 (dissabte presencial 8-7-2023)
Del 1-7-2024 al 2-8-2024 (dissabte presencial 6-7-2024)
Del 30-6-2025 al 1-8-2025 (dissabte presencial 26-7-2025)

Raons per fer el curs

La pedagogia Montessori s’enfoca tant en fomentar l’auto desenvolupament dels nens de forma respectuosa com a la concreció dels aspectes pràctics de l’aula, el qual atrau actualment a molts pares i professionals de tot el món. Per això, algunes de las raons per fer aquest curs són:

  • Conèixer a fons els principis Montessori i la seva pràctica en una aula de 6 a 12 anys.
  • Disposar de la doble titulació de Màster de la universitat i de diploma AMI.
  • Realitzar l’únic curs AMI Montessori de 6 a 12 anys amb reconeixement de màster a nivell d’Europa.
  • Participar en un màster de la Universitat de Girona de la mà de la Fundació Universitat de Girona.
  • Participar en l’únic curs AMI Montessori de 6 a 12 anys que s’imparteix actualment a España.
  • Obtenir el diploma de la Associació Montessori Internacional, considerada actualment la més respectada i completa formació Montessori a nivell mundial.
  • El reconeixement internacional pels guies formats de la mà de l’Associació Montessori Internacional.
  • Realitzar el curs AMI de 6-12 a nivell internacional, adaptat al currículum espanyol, anglès i rus amb la riquesa cultural que això comporta.
  • Tenir prioritat en la sol·licitud de realitzar les observacions i pràctiques al col·legi Montessori Palau.

Presentació

El màster de Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys està dissenyat per adquirir un bon coneixement de la teoria i la pràctica de la proposta Montessori en Educació Primària, amb l’objectiu d’ajudar als nens en el seu desenvolupament i adaptació a la societat. La formació inclou totes les àrees curriculars, que amb la pedagogia Montessori són moltes més que les que es troben en la educació tradicional. Aquestes contenen la filosofia, la psicologia i els continguts de las àrees de coneixement amb els seus materials i activitats d’ensenyament-aprenentatge. La metodologia del curs inclou classes teòriques, pràctiques amb els materials, observacions i pràctiques a escoles Montessori.

El format de curs proposat inclou el curs de fonaments de l’etapa de 3 a 6 anys. Tots els temes de teoria i de pràctica relacionats amb l’etapa de 3 a 6 anys es faran de forma integrada al llarg de tot el curs. Volem relacionar tots aquests temes mentre anem treballant amb els temes de l’etapa de 6 a 12 anys. Per a fer això tenim la col·laboració del formador AMI 3-6 Eduardo Cuevas. No és possible convalidar aquestes assignatures ja que formen part integral amb la resta d’assignatures.

El calendari i horari d’aquest curs està pensat per als mestres i altres professionals que treballen i que volen tenir la millor formació Montessori.  Aquest format de curs combina el treball autònom i la flexibilitat horària amb les trobades en directe en línia i les trobades presencials.

Les trobades presencials, són indispensables en els cursos AMI per donar qualitat i consistència als aprenentatges. Aquestes trobades ajuden molt crear comunitat, afavorir la col·laboració i assegurar una bona supervisió en la pràctica amb els materials. El curs comença en dues setmanes presencials a on s’estableixen les bases teòriques i pràctiques Montessori i les dinàmiques d’aprenentatge del curs. En aquestes dues setmanes repassarem també els coneixements essencials de l’etapa de 3 a 6 anys i s’iniciaran les pràctiques amb els materials.

En total hi haurà quatre mòduls de curs presencial, tres de dues setmanes i l’últim de 3 setmanes. En el segon i tercer mòdul presencial la majoria d’hores es dedicaran a la pràctica supervisada i a dinàmiques per al treball cooperatiu. L’últim mòdul serà de tres setmanes. S’hauran d’entregar els àlbums i el treball final de màster i es faran repassos i  pràctiques. També hi haurà els exàmens finals i la graduació. En aquestes setmanes presencials el dissabte de la primera setmana serà lectiu.

Les altres setmanes del curs les anomenem “Quinzena virtual i en línia” i totes segueixen una mateixa estructura.

Durant la quinzena s’aniran compartint 12 sessions gravades per tal que cada estudiant les pugui visualitzar quan vulgui i fer el treball corresponent en els horaris que més els convinguin. Cada sessió té una durada aproximada de 70 a 90 minuts i l’estudiant la podrà veure les vegades que li calgui per tal d’anar entenent bé els procediments i temes tractats elaborant el seu àlbum personal.

Cal tenir en compte que es facilitaran guions de les sessions amb la informació bàsica però l’estudiant haurà de fer pròpia descripció de la majoria del contingut.  S’aconsella que durant la quinzena els estudiants puguin practicar amb els materials que es van presentant. Si els estudiants no disposen d’una aula Montessori o de material podran provar de practicar amb simulacions de materials que es puguin anar compartint. Al final de cada quinzena, a l’últim dijous a la tarda (o el dia que es convingui), hi haurà una trobada en directe en línia per tot el grup.  Entre quinzena i quinzena es deixa com a mínim una setmana sense curs. L’objectiu d’aquesta organització de les quinzenes és permetre que es pugui treballar mentre s’estigui fent el curs.

Les pràctiques supervisades amb materials es faran en les setmanes presencials, però s'aconsella buscar materials per a practicar també durant el curs acadèmic.

Durant aquests mesos també caldrà fer primer 3 setmanes d’observacions en una escola Montessori i després 4 setmanes de pràctiques en una escola amb un guia Montessori AMI. Aquestes observacions i pràctiques es podran fer mentre es vagi fent el curs.

Al principi del curs es facilitarà un manual de l’estudiant on s’hi exposen més detalladament les especificacions i funcionament del curs.

Màster en Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys únic a Espanya amb reconeixement internacional

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis